Techno Rubber

Machines for rubber processing

„ТЕХНОРЪБЪР“ ООД изпълнява проект по процедура BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“

На 10.04.2023 г. „ТЕХНОРЪБЪР“ ООД подписа административен договор за безвъзмездна финансова помощ, финансиран от Програмата за икономическа трансформация към Националния план за възстановяване и устойчивост, процедура № BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“ на Механизма за възстановяване и устойчивост (МВУ).

Общата стойност на проекта е 199 500,00 лв., от които 50% е безвъзмездно финансиране от МВУ в размер на 99 750,00 лв.

Продължителността на проекта е 12 месеца.

Целта на проекта да се повиши ефективността на производствените процеси, да се постигне по-висока производителност, да се намалят производствените разходи и да се оптимизира веригата на производство.

Проектът има следните конкретни цели:

  • Дигитализация на ключови производствени процеси (изработка на детайли и бластиране на изработени стоманени детайли)
  • Разширяване на капацитета за производство – елиминирането на ръчни операции, повишената скорост на обработка на детайлите и удвояването на капацитета както за бластиране, така и за обработване на детайли, ще допринесе за най-малко 25% увеличаване на производствения капацитет.
  • Целите ще бъдат постигнати чрез доставка и въвеждане в експлоатация на бластираща турбинна машина с въртяща се маса за бластиране на стоманени детайли и автоматизирано управление на хоризонтален обработващ център.

Планираните инвестиции са съобразени с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ върху околната среда и допринасят за екологичния преход на страната. В резултат от изпълнението на проекта ще се постигне дигитализация на услугите и значително повишаване на капацитета, което ще създаде условия за възстановяване на икономическия потенциал на предприятието от периода преди COVID пандемията и ще създаде условия за растеж и развитие.